ارتباط با ترنج نگار

برای برقراری ارتباط با ترنج نگار میتوانید از روش های زیر اقدام نمائید:

راه های ارتباطی

نشانی دفتر:

اصفهان، خیابان آیت الله شمس آبادی، ساختمان آلا، طبقه اول، واحد ۱۰۴، دفتر گروه هنری ترنج نگار، کد پستی ۸۱۳۴۶۳۳۴۳۸

رایانامه:

info[@]toranjnegar.ir

شماره دفتر:

۰۳۱-۳۳۲۴-۳۵۴۴

شماره همراه:

۰۹۱۳-۸۸۸-۳۵۴۴

ارسال پیام